Štrky, piesky

Ponúkame rôzne frakcie štrkov, piesok dunajský, podsyp pod zámkovú dlažbu. Našou prednosťou je, že materiál Vám presne odvážime na ciachovanej váhe. 1 m3 piesku váži približne 1,5 tony.

Ponuka:

  • Piesok Dunajský certifikovaný
  • Štrk certifikovaný  frakcia 0-4 mm („poterák“)
  • Štrk certifikovaný  frakcia 4-8 mm („kamienky“)
  • Štrk certifikovaný frakcia 0-4/4-8/8-16 mm (betonársky štrk)
  • Prírodné kamenivo štrkodrva 0-32 mm
  • Ludrovská zmes (podsyp pod zámkovú dlažbu – vápencovitý, obmedzuje rast buriny)
  • Okrasný štrk dunajský  (farebné skalky, okrúhle, okrasné, napr. okolo soklov)