Koks čiernouhoľný

Koks sa vyrába z nízkopopolového, nízkosirnatého čierneho uhlia odstránením prchavých zložiek v peci s obmedzeným prístupom kyslíka pri teplotách nad 1000 °C.

Je sivý, tvrdý a pórovitý. Má výhrevnosť 29,6 MJ/kg. Veľkosť je 20-40mm. V porovnaní s ostatnými druhmi pevných palív je najekologickejší  pretože jeho spálením vzniká prakticky len CO2. Oproti iným uhoľným palivám má tiež nižšiu prašnosť.

Koks je možné ako palivo používať v liatinový kotloch, špeciálne na to určených.

Ponúkame koks z produkcie českých koksovní Ostrava.