Čierne uhlie

Ponúkame čierne uhlie z produkcie poľských baní z Katowickej oblasti. Nejedná sa o „Lacné uhlie z Poľska“ o ktorom ste čítali v letákoch alebo na ktorom ste sa už možno aj sami „popálili“ a vyšlo Vás napokon poriadne draho.

Ostravské čierne uhlie, na ktoré boli mnohí naši zákazníci zvyknutí, v súčasnosti nie je možné ponúknuť. Ostravsko-karvinská uhoľná panva je súčasťou hornosliezskej panvy, ktorej väčšia časť leží na území Poľska. ( na českú republiku pripadá len asi zhruba 1/7 )

Kladieme dôraz na výber vysokokvalitného uhlia, na ktorom môžu kováči kuť alebo ktorým môžete vykurovať svoj domov.

Čierne uhlie je vhodné ako palivo do liatinových kotlov, prípadne plechových kotlov o hrúbke plechu 6 mm a viac. Ponúkame ho v triedení kocka, orech, ekohrášok.

Čierne uhlie ekohrášok je palivo vhodné najmä do automatizovaných tzv. „šnekových pecí“.

Čierne uhlie kocka aj čiernouhoľný ekohrášok si u nás môžete zakúpiť aj balené v 25kg vreciach.

Parametre:

Druh       Zrnitosť (mm)     Výhrevnosť(Qir)    Obsah popola (Ad)     Obsah síry (Sr)    
kocka 40-80 mm do 29 MJ/kg 8,0 % 0,7 %
ekohrášok 5-25 mm do 29 MJ/kg 8,0 % 0,7 %