Balené uhlie

Na základe požiadaviek zákazníkov sme ponuku rozšírili aj o balené uhlie. Niektorí zákazníci oceňujú jednoduchšiu a čistejšiu manipuláciu,  možnosť prepravy  napr. aj v osobnom aute, prípadne majú obmedzené skladovacie priestory, ktoré im neumožňujú skladovať voľne sypané palivá. Ponúkame továrensky balené čierne uhlie kocka a ekohrášok čiernouhoľný balený v 25kg vreciach. V roku 2018 prinášame novinku - balené hnedouhoľné brikety UNION "3 v 10kg a 25kg papierových vreciach.  Výhodou je čistejšia manipulácia, keďže do pece môžete vložiť aj celé vrece bez rozbaľovania.

Druh                     Zrnitosť (mm)       Balenie         Výhrevnosť (Qir)     Obsah popola (Ad)     Obsah síry (Sr)    
čierne uhlie kocka balená  40-80 mm 25 kg vrece do 29 MJ/kg 8,0 % 0,7 %
čierne uhlie ekohrášok balený 5-25 mm 25 kg vrece do 29 MJ/kg 8,0 % 0,7 %
brikety UNION 3 rozmer 74x56x54 mm 10kg papierové vrece 19 MJ/kg 5,0 % 0,8 %
brikety UNION 3 rozmer 74x56x54 mm 25 kg papierové vrece 19 MJ/kg 5,0 % 0,8 %

Balené uhlie  má rovnaké kvalitatívne parametre ako voľne ložené uhlie.

V našich uhoľných skladoch máte možnosť naložiť si všetky druhy uhoľných palív aj do vlastných vriec prípadne si u nás zakúpite POP vrecia v rozmere 65 x 130cm s nosnosťou cca 70kg v cene 0,60EUR/kus.